Bejegyzések betöltése…
Címoldal Budai Éva rovata: Évforduló 1729. január 22-én született GOTTHOLD EPHRAIM LESSING német drámaíró, kritikus, esztéta, dramaturg, a felvilágosodás szellemi életének kiemelkedő alakja, a modern színházi kritika megteremtője